Musisz uaktualnić Flash Playera
Musisz uaktualnić Flash Playera
PRZEPŁYWOMIERZE FLUX

Wymagania bezpieczeństwa procesowego i dokumentacji stale wzrastają - w celu zabezpieczenia jakości, ze względów ekologicznych, jak również są konieczne w celu zabezpieczenia zakładowej gospodarności. Gdy mamy do czynienia z cieczami oznacza to maksymalną precyzję z możliwie największym bezpieczeństwem.

Przepływomierze FMC z nowoczesną elektroniką FLUXTRONICR spełniają te wymagania. Poprzez swoją wszechstronność i pryjazność obsługi powodują, że pomiary są zabawnie proste.

Działanie: sprawdzona zasada
Nurt przepływającej cieczy porusza wirującą tarczę. Na podstawie liczby rotacji, mikrokomputer przelicza i pokazuje na elektronicznym wyświetlaczu przetłoczoną ilość. W celu uniknięcia dostania się zanieczyszczeń do wnętrza miernika, przed komorą pomiarową zainstalowano sito. W celu uzyskania maksymalnej dokładności pomiaru, cały system pomiarowy musi być wypełniony cieczą ( zasada pełnych węży). Niezależnie czy przepływomierz współpracuje z pompą beczkową, czy zainstalowany jest na rurociągu, czy mierzy rzadkopłynne lub lekko lepkie media - do 2500 mPas- pracuje bezpiecznie i daje Państwu pełną kontrolę. Mamy w typoszeregu FMC do dyspozycji takie materiały jak: PP, PTFE, stal szlachetna oraz zakres pomiarowy przepływu w granicach od 10-100 l/min. Wszystkie modele FMC 100 są dopuszczone do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Specjalnie do zastosowań stacjonarnych w budowie urządzeń oferujemy typoszereg FMC 250 dostępny w wersjach materiałowych PP i PVDF przeznaczony do zakresu pomiarowego przepływu od 25 - 250 l/min.

Przepływomierze typoszeregu FMO zbudowane są na zasadzie owalnych kół zębatych i mogą być używane do pomiaru mediów od rzadkopłynnych do wysokolepkich do 500.000 mPas i mierzyć przepływy od 0,1 do 350 l/min. Dostępne w wersjach materiałowych: PPS, aluminium, stal szlachetna, max ciśnienie robocze: 55 bar.

Sterowanie: precyzyjne i pewne

W połączeniu ze wzmacniaczem przekaźnikowym przepływomierze FMC i FMO może być użyty do sterowania zaworu elektromagnetycznego, oraz pompy. Po zaprogramowaniu żądanej ilości przepływu, oraz włączeniu przepływu za pomocą przycisku start rozpoczyna się proces przepływu. Po osiągnięciu założonej ilości wzmacniacz powoduje zamknięcie zaworu, oraz wyłączenie pompy.

Zalety FLUXTRONICR:

  • nowa uproszczona koncepcja obsługi z intuicyjnym menu.
  • Zabezpieczenie przed stratą danych przy wymianie baterii, przez bezprądową bezpieczną pamięć.
  • 4 poziomy bezpieczeństwa za pomocą PIN
  • trzy dodatkowe wyjścia sygnału oferują dodatkowe bezpieczeństwo i komfort.Pierwsze wyjście służy do nadzoru impulsów, drugi melduje o zakończonym z sukcesem procesie napełniania. Trzecie wyjście służy do kierowania dalej impulsu na stanowisko dyspozytorskie, tak aby przykładowo mogłyby wystartować następne procesy.
  • Ochrona Ex do stosowania w strefie 1
  • Specjalny przycisk przerywający proces napełniania/ wyjścia.
  • Brak opóźnień czasowych podczas sterowania przyciskami.
Typ FMC 100
Typ FMC 250
Typ FMO
System Kontroli Procesów PCS
TeMaR s.c. Dostarczamy urządzenia do wszystkich gałęzi przemysłu Siedziba firmy: ul. Rolna 46/7 61-487 Poznań    Realizacja: Dpl Agency